Yakudoshi – שנת המזל הרע

Yakudoshi  היא אמונה תפלה יפנית הקובעת כי גילאים מסוימים בחייו של אדם נחשבים לשנים בעלות מזל רע בהן גדלים הסיכויים לחלות או לחוות אסונות.

בשנים אלו מומלץ לא להתחיל דברים חדשים, להתחתן, לפתוח עסק וכו' ולחיות בצניעות.
מקדשים ברחבי יפן מפרסמים את שנות הלידה עם המזל הרע לאותה שנה.
שנות ה"מזל הרע" לגברים הם 25, 42 ו 61 ולנשים הם 19, 33 ו -37.

ספירת ה"מזל הרע" אינו מתחיל מיום ההולדת אלא מתחילת השנה הקלנדרית באותה השנה.
היפנים המתמודדים עם שנת המזל הרע, נוהגים לרכוש קמעות כנגד מזל רע, לתרום כסף למקדש ואף ללכת לטקסי טיהור במקדשים בהם הודפים את הרוחות הרעות.
ישנם פירושים רבים מדוע דווקא גילאים אלו נחשבים לבעלי מזל רע לדוגמא-

הגילאים אצל הגברים 25, 42 ו 61 מיצגים את המעבר לבגרות, גיל הביניים וזקנה.
שורש האמונה ב Yakudoshi אינו ברור, אך כפי הנראה הרעיון נובע מתורת היין והיאנג הסינית.

עם השנים קבוצת הגילאים חסרי המזל השתנו גם בהתאם לאזורים הגאוגרפים וגם בהתאם למקדשים שונים ביפן.
יקודושי

טפו, טפו, טפו ביפנית

אמונה טפלה היא אמונה שאין לה יסוד ואינה מסתמכת על עובדות מבוססות. יש אמונות טפלות ישנות מאוד ויש אמונות טפלות משעשעות מאוד ומוזרות. המשותף לאמונות הטפלות היא האמונה בהן ללא בדיקה או הוכחה לאמינותן.
אמונות טפלות אפשר למצוא כמעט בכל מדינה. יש אמונות טפלות מוכרות כמו יום שישי ה-13 הנורא, להקיש בעץ (טפו טפו טפו), או מזל רע של מי שפוגש חתול שחור. %d7%90%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%aa
בתרבות היפנית מושרשות האמונות הטפלות עמוק ורוב היפנים מצייתים לאותן אמונות טפלות. גם מי שלא מאמין באותן אמונות טפלות עדיין מציית בגלל הקודים החברתיים שהושפעו מאמונות אלו.
חלק מהאמונות מקורן מהתרבות היפנית. חלק גדול מושפע מהשפה היפנית כאשר מילים, מספרים וחפצים מזכירים מוות או סבל נחשבים כמביאים למזל רע. וחלק הגיעו מהמערב, דוגמא לאמונה טפלה מסוג זה היא הפחד מהספרה ארבע (נפוץ גם בסין וטאיוואן), מכיוון שהמילה ארבע מזכירה את המילה "מוות".
ביפן יש מאמץ גדול להימנע משימוש בספרה זו במהלך חגיגות או פסטיבלים וכאשר מישהו חולה.
יש בניינים אשר מדלגים על ספירת הקומה הזאת (וגם אין חדר מספר ארבע בבתי מלון) ובמקומות המושפעים מהמערב ניתן לראות שלא רק דילגו על הקומה הרביעית אלא גם על הקומה ה-13…
היפנים אף פעם לא ירכשו מתנה המגיעה  בסט של רביעייה על מנת לא להביא מזל רע למקבל המתנה.%d7%90%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%aa-1
בחדרי לידה אין חדר מספר 43 כיוון שצירוף הספרות 4+3 משמעו "מוות בלידה".
וכמובן יש את האמונות התפלות הנוגעות לילדים, שאולי עוזרות קצת בחינוך, לדוגמא-
אם תשרוק בלילה יבוא אלייך נחש (צריך לשמור על שקט בלילה ולא לעשות רעש).
אם תנוח אחרי האוכל תהפוך לפרה (או במילים אחרות, לך תכין שיעורים ואל תהיה עצלן…).
אמונה תפלה מאוד משמעותית ביפן שמומלץ שכל תייר יכיר טרם נסיעתו היא שאין לנעוץ את מקלות האכילה (צ'ופסטיקס) בקערת האורז (או באוכל בכלל) כיוון שהמשמעות של כך היא מוות.
פירוש אמונה זו הוא כנראה בגלל שנעיצת המקלות מזכירה קטורת אותה נהוג להדליק בהלוויות.
אמונה נוספת הקשורה להלוויות היא שאין להניח את הפוטון (המיטה היפנית) כאשר הראש לכיוון צפון מכיוון שאת המתים נוהגים לקבור כשהראש פונה לצפון.
ואחרון חביב הוא כמובן החתול השחור שבכל העולם נוהגים לירוק שלוש פעמים אחרי מפגש איתו ברחוב. וגם ביפן מאמינים שחתול שחור לא מביא מזל.

 

%d7%90%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%aa-2

זהירות לא לנעוץ את המקלות!